Anunț nr. 39 din 07.01.2019

Primăria Poienarii de Muscel face cunoscut locuitorilor că începând cu data de 01.01.2019 taxa de salubritate (colectare, transport si depozitare gunoi menajer) se va face pe numărul de persoane din gospodărie în cuantum de 6 lei/ persoană/ lună.

Taxa de salubritate se aplică în baza declarației de impunere depusă de contribuabil până la data de 31.03.2019 la primărie.
În cazul nedepunerii declarației de impunere obligația de plată a taxei de salubritate va fi stabilită din oficiu în baza datelor de registrul agricol cu privire la numărul de persoen din gospodărie.

În cazul în care persoane din gospodărie sunt plecate din localitate (studenți, elevei, la muncă în altă țară, etc.) capul gospodăriei va depune acte doveditoare în acest sens (adeverință de student, elev, contract de muncă, rezidență străinătate, etc.). În caz contrar se va achita taxa de salubritate pentru toți membrii gospodăriei conform registrului agricol.

Declarația de impunere
Anunț nr 39 din 07.01.2019