Anunț și cerere de înregistrare a sistemului individual adecvat de colectare și epurare a apelor uzate

Primăria comunei Poienarii de Muscel anunță că,potrivit reglementărilor legale în vigoare, persoanele fizice și juridice care dețin fose septice au obligația de a se înscrie ăn Registrul de Evidentă a Sitemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate, conform HG nr 714 din 26 mai 2022.

Nerespectarea acestor dispoziții constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Obligația înregistrării revine proprietarilor de sisteme individuale construite și se aplică atăt pentru sistemele existente, cât și în cazul celor care sunt în curs de construire.

Formularul pentru înscriere în registru se găsește la Primăria comunei Poienarii de Muscel.

Anunț înregistrarea sistemului individual adecvat de
colectare și epurare a apelor uzate

Cerere înregistrarea sistemului individual adecvat de
colectare și epurare a apelor uzate