Ofertă de vânzare teren nr. 9 din 10.10.2022

Oferta de vânzare nr.9 din data de 10.10.2022, depusă de UNGUREANU EMILIA privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0,7 ha, nr. cadastral 80588, nr. carte funciară 80588, la prețul de 22.000 lei.

Ofertă de vânzare teren nr. 9 din 10.10.2022

Proces verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune; UNGUREANU EMILIA; 16.12.2022