Hotărârea nr. 11 din 29.01.2019

Hotărârea nr. 11 din 29.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual angajat în aparatul de specialitate al primarului comunei Poienarii de Muscel ,bibliotecă ,asistenţi personali și în Serviciul Public de alimentare cu apă al comunei Poienarii de Muscel
Anexa nr. 1 la HCL nr. 11 din 29.01.2019