Hotărârea nr. 16 din 25.01.2022

Hotararea nr 16 din 25.01.2022, privind aprobarea documentației de închiriere (raport de evaluare, studiu de oportunitate, caiet de sarcini, fișa de date și model contract de închiriere) pentru închirierea prin licitație publică a suprafeței de 225 mp, teren amplasat în izlazul Jugur, pentru amplasarea, exploatarea și întreținerea echipamentelor de telecomunicații (inclusiv echipamente de radiocomunicații pentru telefonie mobilă)