Hotărârea nr. 46 din 20.09.2021

Hotărârea nr 45 din 20.09.2021, privind aprobarea solicitării Scrisorii de garanție bancară din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural -IFN S.A. în vederea obținerii avansului în sumă de 136.231,97 lei necesar implementării proiectului „Achiziție utilaj multifuncțional în comuna Poienarii de Muscel județul Argeș ”finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale conform Contractului de finanțare nr. C 1920074X204930308104 din 02.06.2021 și a Actului adițional nr.1