Hotărârea nr. 47 din 28.09.2021

Hotărârea nr 45 din 20.09.2021, privind aprobarea documentației de închiriere (raport de evaluare ,studiu de oportunitate, caiet de sarcini , fișa de date și contract închiriere ) pentru închirierea prin licitație publică a spațiului cu destinație de Povarnă care aparține domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale Poienarii de Muscel

Anexa nr 1 la HCL nr 47 din 28.09.2021
Anexa nr 2 la HCL nr 47 din 28.09.2021
Anexa nr 3 la HCL nr 47 din 28.09.2021
Anexa nr 4 la HCL nr 47 din 28.09.2021
Anexa nr 5 la HCL nr 47 din 28.09.2021