Hotărârea nr. 54 din 14.10.2021

Hotararea nr 54 din 14.10.2021, privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“ și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții „Rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satul Jugur din comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”
Anexa nr 3 la HCL nr 54 din 14.10.2022- Canalizare Et. I Jugur