Hotărârea nr. 55 din 14.10.2021

Hotararea nr 55 din 14.10.2021, privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“ și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții „Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere în satul Jugur din comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”

Anexa nr 3 la HCL nr 55 din 14.10.2022- Canalizare Et. II Jugur