Hotărârea nr. 50 din 26.09.2023

Hotărârea nr. 50 din 26.09.2023, privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satele Poienari și Groșani, din comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr. 47 din 11.09.2023

Hotărârea nr. 47 din 11.09.2023, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnicoeconomici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local, DL Peste Coastă și DL Leculești, L=2188 m, în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Școala – oglinda comunității. Proiect pentru modernizarea Școlii Gimnaziale Nr1 Poienarii de Muscel cu echipamente digitale și mobilier școlar

UAT COMUNA POIENARII DE MUSCEL, anunță public începerea proiectului „Școala-oglinda comunității. Proiect pentru modernizarea Școlii Gimnaziale Nr 1 Poienarii de Muscel cu echipamente digitale și mobilier școlar” cod F-PNRR-Dotări-2023-4839, depus în cadrul PNRR/2022/C15 conform contractului de finanțare 2259 DOT / 2023. Continuă lectura „Școala – oglinda comunității. Proiect pentru modernizarea Școlii Gimnaziale Nr1 Poienarii de Muscel cu echipamente digitale și mobilier școlar”

Concurs/ examen pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional superior, compartiment asistenta socială

Primăria comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș organizează concurs/examen pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional superior, compartiment asistenta socială, în data de 02.10.2023, ora 10,00 (proba scrisa) și 04.10.2023, ora 10,00 (interviu).
Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului, atât la sediu cît și pe site-ul instituției, respectiv până la data de 20.09.2023, ora 16:00, la sediul Primariei Comunei Poienarii de Muscel, nr. telefon 0248546603, persoana de contact Boboc Remus Eduard – secretar general UAT .

Detalii Concurs/ examen pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional superior, compartiment asistenta socială

Hotărârea nr. 44 din 25.07.2023

Hotararea nr 44 din 25.07.2023, pag. 1-100, privind aprobarea atribuirii „Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale provenite de pe raza județului Argeș în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică”, prin procedura negocierii fără publicare prealabilă și avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire aferente
Hotararea nr 44 din 25.07.2023, pag. 101-208

Hotărârea nr. 41 din 18.07.2023

Hotararea nr 41 din 18.07.2023, privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satele Poienari și Groșani, din comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr. 40 din 18.07.2023

Hotararea nr 40 din 18.07.2023, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnicoeconomici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local, DL Peste Coastă și DL Leculești, L=2188 m, în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului