Hotărârea nr. 17 din 30.03.2021

Hotararea nr 17 din 30.03.2021, privind aprobarea documentației de închiriere (studiu de oportunitate, caiet de sarcini și fișa de date) pentru închirierea prin licitație publică a spațiilor cu destinație de cabinete medicale din clădirea P+1 care aparține domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale Poienarii de Muscel
Anexa nr 1 la HCL nr 17 din 30.03.2021
Anexa nr 2 la HCL nr 17 din 30.03.2021
Anexa nr 3 la HCL nr 17 din 30.03.2021
Anexa nr 4 la HCL nr 17 din 30.03.2021