Ofertă de vânzare teren nr. 8 din 10.10.2022

Oferta de vânzare nr.8 din data de 10.10.2022, depusă de CONSTANTINESCU NICOLAE privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 1.2855 ha, nr. cadastral 81598, nr. carte funciară 81598, la prețul de 15.000 lei.

Ofertă de vânzare teren nr. 8 din 10.10.2022

Proces verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune; CONSTANTINESCU NICOLAE; 16.12.2022