Ofertă de vânzare teren nr 4 din 01.03.2021

Oferta de vânzare nr 4 din data de 01.03.2021, depusă de CIONCU IONEL privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.8500 ha, nr. cadastral 80829, nr. carte funciară 80829, punctul „DEASUPRA MALULUI”, categorie de folosință fânețe, la prețul de 5000 lei și terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.5800 ha, nr. cadastral 80829, nr. carte funciară 80829, punctul „DEASUPRA MALULUI”, categorie de folosință fânețe, la prețul de 5000 lei.

Oferta de vânzare teren nr. 4 din 01.03.2021 și  Formular notificare preemptori

Ofertă de vânzare teren nr 2 din data de 16.02.2021

Oferta de vânzare nr 2 din data de 16.02.2021, depusă de IORGUȚ DOREL privind terenul agricol situat în extravilan, în suprafață de 0.4600 ha, nr. cadastral 81337, nr. carte funciară 81337, tarla 7, punctul „ISPAS”, categorie de folosință livadă și fânețe, la prețul de 3000 lei.

Oferta de vânzare teren și Anexa 1D Formular notificare preemptori

Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare nr. 2 din data de 16.02.2021 Aldoiu Iulian Andrei
Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare nr. 2 din data de 16.02.2021 Aldoiu Violeta